Velkommen

Vi er specialister i rådgiving of leverance af komponenter til forsyning af bevægelige maskiner med energi, samt faste føringsveje på stationære maskiner. Programmet blev i 2003 udvidet med et stort program omkring beskyttelse af maskiner, herunder også belysning.

Hvad kan vi høre for dig

Vi or vores leverandører har referencer indenfor følgende brancher:

  • Kransektoren

  • Maskinfabrikker

  • Bryggerier

  • Service og Vedligeholdelse

  • Slagterier

  • Fødevare Industrien

  • Petrokemiske Industrien

  • Galvaniseringsanstalter